Vítej poutníku...

levy Sandra pravy

Rasa: Horal
Povolání: Hraničářka
Sandra

Vzhled

Sandra je vysoká dvacetiletá hubená žena., někomu by se mohla zdát vychrtlá. Její svaly jsou však pevné a pružné. Její tvář je skoro kamenná, nelze z ní přečíst žádné emoce. Vlasy mají barvu nejtmavší hnědé kůry. Pohybuje se ladně a přitom tak tiše.
Všechno její oblečení je orientované do zelené nebo jiné přírodní barvy. Oblečení je pouze účelné, nemá ráda různě zdobené šaty. Nosívá světle zelenou košili spolu s tmavě zelenými kalhotami. Na nohou má světle hnědé kožené boty, ideální pro pohyb v lese. U pasu nosí všechny potřebné drobnosti ve váčcích. Vše zakrývá plášť, který schválně končí nad koleny, takže se v něm dobře pohybuje v náročnějším terénu, nikdy se totiž nezachytává.
Nad pravým ramenem čouhá toulec se šípy a na druhé straně vyčuhuje luk. U pasu nosívá meč a v botě je schovaná dýka.

Povaha

Dětství měla hezké, ale nemoc jí zcela zkazila dosavadní život. Zničila vše co měla ráda. Zanevřela na své rodiče, jelikož nemůže zapomenout, jak jí vyhazovali do lesů. Pobyt v lese z ní udělal to čím je teď. To znamená tichou, skromnou, důslednou, samostatnou, uzavřenou až samotářskou. Nenávidí bezpráví, ale ještě víc lhostejnost a zbabělost. Pohrdá penězi, šperky a lidmi, kteří s nimi mají něco společného. Je tvrdá a statečná. Také je opatrná- ví, že jediný chybný krok může znamenat okamžitou smrt. Ve společnosti je chladná až netečná, mluví jen tehdy, když má co říct. Ve skutečnosti jen hledá přátele, kteří by se jí alespoň trochu podobali - aˇpovahou nebo osudem. Pokud takové přátele najde, bude hodná, laskavá, a časem snad i usměvavá.
Zatím pátrá po tom, co se nedá vyléčit z její nemoci, ale stále nenarazila ani na jednu stopu. To je také důvodem, že se chce přidat k nějaké družině dobrodruhů. Protože ve víc lidech se to lépe táhne. Chce být zase úplně zdravá, protože se bojí toho, co může zbytek ze smrtelné nemoci udělat.

Minulost

Narodila se v malé vesničce blízko Vlčího hvozdu. Narodila se v rodině nevolníka, takže neměla šanci na lepší budoucnost, než nechat se vrchností udřít k smrti, být zabita loupežníky v lese nebo zemřít na nějakou smrtelnou nemoc. S tímto vyrůstala a snažila se svůj život, plný strachu ze zítřka a spousty temnoty, naplnit něčím lepším. Temnotu jejího života prozářilo světlo lásky k chlapci jménem Vojta. To jí bylo 14 let. Poté to pro ní byl krásný jeden rok. Pak přišlo něco, co její život zásadně změnilo. Na jaře v knížectví, kde bydlela Sandra propukla nemoc, s kterou si ani největší léčitelé nevěděli rady. Nemoc se projevuje tak, že nemocný má nejdříve těžký krok a bolesti hlavy. Poté se dostaví horkost a nemocný do týdne zemře. I v Sandřině vesnici byl jeden nemocný a to byla právě ona. Dle nařízení knížete byla vyhoštěna do lesů, aby lidé i dobytek klidněji mohl spát. Sandra tehdy pocítila hořký vztek a srdcervoucí smutek. Opouštěla matku, otce a svého milovaného Vojtu. Sledovala, jak společně s davem ji vyhánějí z vesnice. Pak už raději zmizela v zeleném porostu lesa.
V lese strávila dva dny poleháváním a blouděním. Pak už jí to horečka nedovolila. Ležela a nemohla usnout. Byla jí strašná zima. Náhle zaslechla to šustění. V lese to samozřejmě není nic neobvyklého, ale tohle bylo jiné. Napnula všechny zbývající síly a šla směrem odkud se zvuky ozývali. Připlazila se k rokli na její prudce se zvedající svah. Na dně rokle uviděla zápasit člověka s vlkem. Sandra se rozhodla pomoci člověku tím, že na vlka shodí kámen. S velkou námahou se jí to podařilo. Vlk zemřel a ona pak omdlela.
Když se probudila, nalézala se v nějaké dřevěné chatrči. Nyní si konečně mohla prohlédnout zachráněnce. Byl to poustevník, v prosté, roztrhané róbě, s listím a jehličím ve vlasech, byl bos a vypadal celkově zanedbaně. Slíbil, že jí pomůže od choroby, která jí trápila. Prý jí neumí odstranit celkově, ale umí její postup zastavit a skoro úplně vyléčit. Nechtěl jí říci, co se nedá vyléčit, a tak to pro Sandru zůstává tajemstvím. Ztratila pojem o čase a vstoupila do poutníkova učení. Pomalu zapomínala na rodnou ves, stejně jí tam nic netáhlo. Na své blízké zanevřela, protože ji všichni vyhodili do lesa. Tak zůstala s poustevníkem v lese 5 let. Po 5 letech poustevník zemřel stářím a ona zkoušela zůstat v lese sama. Za chvíli jí to přestalo bavit a odešla z lesa. Toulá se po světě, až jednou, když se připravovala ke spánku. Rozdělala oheň někde v kopcích a ohřívala se u něj. Když tu ze tmy vyšli dvě postavy a žádali zda by nemohli tábořit s ní …

Charakteristika pro DrD+:

Horalka Sandra (1.úroveň)
Hraničář, lěčitel a čarostřelec z luku

Síla2
Obratnost2
Zručnost3
Vůle2
Inteligence0
Charisma2