Vítej poutníku...

levy V Bélových službách pravy

Dveře do starostova pokoje se rozrazili a v nich stál Bakůnek. Rychle vešel dovnitř a za ním do místnosti vstoupilo šest vojáků z Tiché. Stručně družině oznámil, že jsou zatknuti, a že s ním pojedou do Tiché. Postavy neodporovali, jen dojedli jídlo a vydali se na nucenou cestu. Byli zavřeni do klece na vozu a takto nepohodlně docestovali až do Tiché.

Byli v železech přivedeni před zemana Bélu z Tiché, který seděl sám v hodovní síni. Dosti hrubě se na postavy obořil za selhání a zradu. Když postavy si vyslechli rozsudek, smrt oběšením, sevřela se jim hrdla. Řeči se ujal upovídaný Janek a moudrá Barbara. Přiznali, že ve výpravě byli zrádci, ale ne oni, nejspíše ti dva bratři a dost možná i Garachovci. Vyslovili nahlas i domněnku, že i Rafael stál na straně nepřítele, což Béla odmítl. Dále se hájili tím, že sejk musel být buď spojen s kejklíři nebo pod vlivem jejich kouzel, jelikož sám od sebe zaútočil na Bakůnka, kterého postavy zachránili. Což Bakůnek potvrdil. A pán Béla začal váhat. Pod tíhou argumentů rozhodl o nevině družiny a v tu samou chvíli se mu v hlavě začal ďábelský plán, jak získat převahu nad Valharem, korským starostou.

Z postav se stali ze psanců špióni ve službách Bély. Měli za úkol dostat se co nejblíže Valharovi a získávat Bélovi informace, které se budou týkat Tiché. Úkol jim měl ulehčit zatykač, který na ně bude stále vydán v Tiché a to znamená, že jsou možní spojenci pro Kor. V útěku jim pomohl sám velitel stráží Duni, a tak se vydali ke Koru. V Tiché byl za pomoc při útěku z vězení obviněn jeden kupec, se kterým měl Bélu už delší čas spory, a bylo to.

Dvoudenní cesta z Tiché do Koru proběhla bez komplikací, a tak se mohli dobrodruzi kochat Korem rozdělený na tři části. Na opačně straně řeky ležel Horní Kor, semeniště zločinu a chudinská čtvrť. Na straně, po které postavy přišli, ležel Dolní Kor, řemeslnická čtvrť, kde žijí normální lidé. Uprostřed řeky na ostrově ležel Střední Kor, domov boháčů a také starosty Valhara. Jenže, abyste mohli vstoupit na Střední Kor, musíte být občané města, významné osobnosti nebo mít glejt, který se ale dá sehnat jen na středním Koru. A protže postavy ani jedno nebyli, museli zůstat v Dolním Koru.

Ubytovali se v hostinci U Vévody, byla to velká nálevka s možností ubytování. A hned ten večer, co dorazili se začali nápadně zajímat o starostu, o Kor a podobně. A odpověď na sebe nenechala dlouho čekat.