Vítej poutníku...

Kostlivý drak

Sil Obr Zrč Vol Int Chr
Vlastnosti: +20 +20 +10 +20 +20 +20
Rychlost +15; let +20
hmat chuť čich sluch zrak + jiný
Smysly: -5 - +14 +14 +15 nic
Bč: 15
Úč: 18
Oč: 15
Ochrana: 16
Zranění: +18
Mez zranění: 26
Nezranitelnost: mysl ; B ; S ; +O ; +Vz ; +Vo ; +Z
Velikost: +13
Rozměry: 6 m / 8 m
Četnost výskytu: Velmi vzácný
Místo výskytu: Kdekoli na souši
Zařazení: Nemrtví
Organizace: Jedinec
Aktivita: Stále