Vítej poutníku...
Pro hráče
Bojovník
Čaroděj
Zloděj
Theurg
Hraničář
Kněz
Pro Pj

levy Příručka pro kněze pravy

Kněz Kondelík přišel na pole, všichni vesničané ve své práci přestali. Právě likvidovali následky na polích následky požáru, při kterém shořela všechna úroda. Všem se honili hlavou myšlenky na neblahou budoucnost. Tváře byly ztrápené, jen knězova tvář byla přísná jako vždy. Před očima měl obraz své paní, bohyně Alcaril. Dotkl se země, šeptal motlitbu, šeptání přešelo ve křik. Když otec ztichl, země se zazelenala, jak nové obilky vyrazily ze země. Za chvíli na polích bylo už zlatavé klasy. Otec se obrátil a vracel se zpět.
Osobní deník
Finální errata příručky kněze
Kněz, kterého jeho bůh zavrhl, není nic. Kněz, který je bohovo oblíbenec, je všemocný. Kněz si nevybírá boha, bůh si vybírá kněze. A kněz je tak mocný, jak dobře koná na světě skutky pro boha. Nikdo neříká, že musí prospět světu, bozi jsou totiž různí. Ale označovat je jako temné a světlé by byla chyba. Podstata boha jako všechno, co se boha týká, se řídí božskou logikou, která není vždy stejná jako lidská. Proto ukázal-li ti tvůj bůh něco, poděl se s námi, kteří takové štěstí neměli.