Vítej poutníku...

levy Vylévání stop vlastní krví pravy

Předpoklady: Stopování

Chce-li hraničář svou oběť dostihnout, ulovit za každou cenu, může použít tento "temný" rituál. Hraničář se při něm skloní nad nepoškozenou stopou své oběti a řízně se na zápěstí nožem. Když krev odkapává do stopy, on odříkává motlitby ke svému bohu. Když má alespoň představu o podobě oběti, pomáhá, když si jí při motlitbě v duchu představí. Hraničář kus své síly v podobě krve předá zemi a ta mu za to prozradí některé informace - směr a přibližnou polohu a možná i činnost, kterou právě oběť vykonává.

Mechanismy:
Bonus, který hraničář tímto rituálem získá, závisí na velikosti zranění, které si způsobí. Bonus k stopování je čtvrtinový z velikosti způsobeného zranění. Rituál se dá použít jenom jednou na tu samou oběť za den. Bonusy z jiných rituálů se nesčítají.

Bonus ke stopování = způsobené zranění / 4

Pokud má hraničář představu o své oběti, získává další bonus. Velikost bonusu záleží na detailech, které hraničář o oběti ví. Pohybuje se od +1 do +3. Kdy bonus +1 znamená, že by hraničář byl schopen identifikovat oběť ve skupině jí podobné. Při bonusu +3 ví hraničář o oběti mnoho užitečných informací a musel ji vidět nebo chvíli pozorovat.