Vítej poutníku...

levy Uctívání bohů u hraničářů pravy

Hraničáři, to jsou přírodou protřelý muži a ženy různých ras. Často i několik měsíců žijí v odloučení s civilizací. A jejich způsobu života se uzpůsobilo i uctívání bohů. Nenavštěvují pravidelně žádné chrámy, ale to neznamená, že by byly bezbožní. Spíše jejich kočovnému způsobu života odpovídá nahodilé uctívání na různých místech v přírodě. Ať už se jedná o významné přírodní úvary jako jsou velká jezera, hory, řeka a tak. Může se jednat i o menší celky jako například pozoruhodnou přírodní zahradu plnou roztodivných rostlin a stromů. Nebo posvátné místo je i to, kde lovec skolil svou kořist nebo kam chodívá pít zvířata.

oltar

Na takových místech se ve významné dny jejich boha scházejí hraničáři z okolí, aby ve stínu prastarých stromů vzdali hold svým bohům všichni společně. Obvykle se jeden ze zkušenějších hraničářů ujme vedení a to on obětuje na kamenném oltáři dar bohům. Ať už hraničář sám nebo ve skupině nechává na místě skolení zvířete nejlepší kus kořisti jako dar pro boha. Postavy v lese můžou najít známky po rituálech hraničářů jako jsou mechem porostlé oltáře, dřevěné misky se zaschlou krví, kusy masa a tak podobně.