Vítej poutníku...
Pro hráče
Bojovník
Čaroděj
Zloděj
Theurg
Hraničář
Kněz
Pro Pj

levy Příručka pro hraničáře pravy

Rolland klečel u čerstvé stopy. Rozřízl si nožem zápěstí a krev kapala do stopy. Náhle jakoby ve snu je uviděl. Dva odporní skřeti táhnou bezvládné tělo. Dohání je a to ho ještě zrychlilo. Na obloze se ozval křik orla, orel se vydal za skřety a Rolland ho následoval. Dostihl je mýtině, kde odpočívali. Byli unavení, ale věděli, že se nemůžou zdržovat. Někdo je už tři dny bez přestání pronásledoval a i okolní les byl nepřátelský. Náhle je zasypalo několik šípů, vystřelených ze zálohy. Potom na mýtinu vyšel Rolland, překročil mrtvoly skřetů, vzal bezvládné tělo a zmizel zase v lese.
   Osobní deník
   Finální errata příručky hraničáře

    Rituály
    Vylévání stop vlastní krví
    Uctívání bohů

Příroda je jako každý živý organismus, mocný a zároveň tak zranitelná. I ona potřebuje ochránce, kterým se říká mezi lidmi hraničáři. Ale oni mezi lidi příliš nechodí, pro ně je to zbytečné plýtvání časem, vždyť se musí starat o přírodu. A ta jim za to dává, co potřebují. Nehledejte větší odborníky na přežití v přírodě než je. Jste-li odolní a máte upřímně rádi přírodu, vstupte mezi ně. Nebudete litovat. A když se dozvíte něco nového, přineste to sem a podělme se o to.