Vítej poutníku...

levyHmotnost věcí u sebe pravy

V pravidlech je, že pokud má postava např. kroužkovou zbroj, do naložení se ta kroužková zbroj vůbec nezapočítává. Je to sice jednoduché, ale není to příliš realistické. Vždyť když jde postava nějakou trasu beze zbroje, a pak tou samou cestou jde ta samá osoba v plátové zbroji, unaví se obě postavy stejně. A není to hloupost?
Pokud vám přijde pravidlové započítávání zbrojí, štítů a zbraní nerealistické a nedostatečné, můžete zkusit tato pravidla. (Popřípadě si ještě změnit čísla, aby plně odpovídali vašim představám.) Ale hmotnost nikdy nesmí být menší než 0.

Zbroje

Pokud postava má na sobě navlečenou zbroj, započítává se zbroj jako o 1 kilogram lehčí. Dále to také pokud postava ovládá obecnou dovednost Nošení zbroje, pohybuje se lépe a zbroj ji tak netíží. V číslech se to projeví tím, že za každý stupeň dovednosti Nošení zbroje se uvažuje, že zbroj je lehčí o 0,5 kilogramu.

Příklad: Bojovník Baru si pořídil za své těžce vydělané penízky koženou zbroj. Už má dost neustálých šrámů z boje. Trochu ho dře a potí se pod ní, ale jinak ho moc nezatěžije.
Když Baruho hráč chce zjistit kolik váží zbroj. Zjistí si, že základní váha kožené zbroje je rovna 6 kg. Tak by vážila, kdyby ji nosil přes rameno. Jenže Baru ji chce mít pořád na sobě. Její váha se tedy sníží na 5kg. Ovládá však také schopnost Nošení zbroje na druhém stupni. Váha se dále snižuje na 4 kg.

Štíty

Pokud drží postava štít v ruce, Započítává se váha štítu o 0,5 kg lehčí. Pokud postava ovládá obecnou dovednost Používání štítu, lépe se jí se štítem manipuluje. V řeči čísel se to projeví tím, že za každý stupeň dovednosti Nošení štítu se uvažuje, že štít váží o 0,3. Hmotnost štítu samozřejmě nemůže být nikdy záporná.

Zbraně

Pokud drží postava zbraň v ruce, Započítává se váha štítu o 0,4 kg lehčí. Pokud postava ovládá obecnou dovednost Boj se zbraní, lépe se zbraně nosí a nebrání pohybu. V řeči čísel se to projeví tím, že za každý stupeň dovednosti Boj se zbraní se uvažuje, že zbraň váží o 0,2. Hmotnost zbraně samozřejmě nemůže být nikdy záporná.
Hmotnost zbraní je zde uvedena pro úplnost. Pokud hru nechcete mít realistickou až do puntíku, nemusíte používat pravidlo u hmotností zbraní. Strašně to zkomplikuje život, to věřte. Mám to vyzkoušený.