Vítej poutníku...

levyKrollové pravy

Vzhled

Krollové jsou co se fyziognomie týče v porovnání s lidmi vyšší, robustnější, ramenatější a svalnatější. Od lidí je však odlišuje nejen robustnost, ale především našedlá kůže, nízké čelo, předsunutá čelist, vyčnívající zuby a chlupaté.
Krollové se dělí podle fyziognomie na typ horští a typ lesní a nižinatí. Typ horští je světlejší a mohutnější až zavilití, jeho zástupci mají dlouhé, černé vlasy a jsou povětšinou světloocí. Typ lesní a nížinatí je tmavší a nedisponuje v průměru tak robustní postavou , jeho zástupci jsou tmavovlasí, krátkovlasí, oči mají černé, hnědé.
Mezi další neodmyslitelné úpravy vzhledu patří vypalování znamení do kůže, kresby na kůži hlinkou, rituální charakter pak nabývá úmyslné zohyzdění těla. Krollové milují jizvy. Obdivují jizvy z bojů, které nosí s hrdostí a ornamentální jizvy jako okrasu. Mohou to být znamení hanby, například označení služebníků jako majetek pána, nebo vyznamenání udatných skutků a společenského postavení. Zjizvený kroll mezi lidmi své jizvy skrývá nebo je naopak staví na odiv, podle své povahy a vztahu k lidem.

Odívání

Odění je z důvodů klimatických veskrze praktické a jednoduché, zdobené šaty jsou výsadou jen knězů u jiných jsou považovány za změkčilost. Kůže a kožešiny jsou převažujícím materiálem, bohatší krollové mívají jako znak svého bohatství přes sebe cár plátna. Oblíbenými barvami jsou šedá a hnědá. Naopak s veselími barvami se u krollů takřka nesetkáme. Většina krollů nemá víc jak dva různé obleky. Častá výměna odění by byla považována za změkčilost, stejně jako přehnaná zdobnost. Někteří z nich se neobtěžují ani s oblečením na sebe.

Obživa a profese

Nejčastěji se realizují jako válečníci - obživa krollů tak pochází povětšinou z válečné kořisti.
Nejenom z kořistnických nájezdů však živ je kroll, a tak pro některé komunity je tradiční i lovectví, z nějž využívají maso pro svoji potřebu, nikdy jej nezpeněží ve směnném obchodě.
Nejdůležitější složkou stravy maso: pečené, čerstvé, sušené. Jako přílohy slouží lesní plody a jiné přírodniny, které sami rostou. Z nápojů upřednostňují medovinu, hořké pálenky, žinčici a silné černé pivo, vínu příliš nehoví.
Někteří rádi kreslí na steny jeskyň nebo na podobné povrchy. Kresby (kreslené křídou, krví, hlínou, nebo blátem) zobrazují scény z lovu a boje, nebo temných bohů, kterých uctívají. Většina jejich aktivit je zaměřená na získávání jídla, připravovaní přepadů nebo bojování.

Chrakteristika

Krollové jsou popudliví a nevrlí. Dřív jednají než rozvažují a raději bojují než se dohadují. Ovšem úspěšní jsou ti, kteří se dokáží ovládat natolik, aby mohli žít v civilizaci. Šílenci dlouho nevydrží.
Krollové milují jednoduchá potěšení jako hodování, pití, vychloubání, zpívání, zápolení, bubnování a divoký tanec. Co nedokážou pochopit je poezie, filozofie a uhlazený tanec. Na správné veselici je kroll přínos. Na plese vévodkyně je časovanou bombou.

Společenství

Společenství krollů jsou omezená na malé klany nebo samostatné rodiny, protože kvůli jejich chaotické povaze a násilnosti se nedokážou udržet ve větších společenstvích. Takové malé společenství mají skupinky lovců a poskytují svým členů ochranu. Protože ženy jsou chytřejší než muži, jejich společnost je matriarchát. Vztahy uvnitř klanu se většinou omezují na náhodné střetnutí, při kterých si povědí novinky, vymění samce nebo magické předměty. V jiných klanech se mění členové rodiny jako dary, nebo spojení před svatbou. Klany většinou nevstupují na území jiného klanu, nebo jenom se záměrem boje. Někdy můžu dosáhnout všeobecné dohodu, hlavně tehdy jak mají společného nepřítele, nebo je v okolí velmi velká kořisti. Krollská kultura se zachovává v ústním podáním. Každý klan odvozuje svůj původ od boha, kterého uctívají a většinou pokládají svoji Velkou Matku za dceru boha. Věří, že jsou nadřazenou rasou nad ostatními obry. Některé mytologie krollů uctívají starých bohů tvorců, kterých už jiné rasy neuctívají.
Krollové nikdy neměli vlastní státní zřízení. Sice si nakrátko vybyli nějaké horské území, ale již ho nikdy nedokázali udržet a spravovat.
Náboženští představitelé, takzvaní knězi, působí odděleně od světské hierarchie. Dalo by se říci, že mnohé komunity si prostě vydržují svého kněze, aniž by jejich duchovní život nějak zvlášť obohacoval - je prostě jakýmsi symbolem tradice, a ačkoliv její význam už dnes chápe jen málokdo, nikoho by nenapadlo se proti ní bouřit. Kněz obětuje za dobro rodových podniků a vzývá bohy a duchy na pomoc válečníků, jelikož však oběti provádějí na výpravách válečníci sami, kněz se povětšinou nehne z rodného valu a jeho role je omezena na léčitele a duchovního rádce v nesnázích. Mnohdy členové klanu na kněze skrytě zahlíží a považují je za méněcenné či pouhé příživníky.

Život krolla

Přirozená délka života krolla je přibližně 60 let. Pohlavní dospělost dosahují už okolo 10-tého roku a lovit začínají už ve věku sedmého roku.
Přátelství jsou u krollů vzácnost, a proto mají nízkou porodnost. 'Dvoří ' se samice samcovi a celý rituál dvorení není často nic jiného než bitka více zainteresovaných samic v snaze zaimponovat samcovi. Někdy samice donese svému budoucímu partnerovi kořist (krollové se jinak nikdy o potravu nedělí). Přátelství se uzavírají často v období, kdy je dostatek potravy, protože těhotná krollka je víc hladová a divoká. Rok dlouhé těhotenství končí nejčastěji jedním potomkem.

Náboženství

Většinou krollové vyznávají přírodní polyteismus s prvky šamanismu a totemismu bez nějaké pevné struktury a věrouky. Spirituální svět krollů je obydlen duchy předků, které je dobré si předcházet, například částí ulovené kořisti, a zbytečně je nerozhněvat. Zajímavým obyčejem je také velmi rozšířená praxe odlít z každého poháru nápoje něco nebo odhodit kus masa na zem pro usmíření duchů země (odtud pramení některé lidské pomluvy o tom, že krollové neumějí pít, pouze lemtat, a většinu pití při hostinách jen kolem sebe rozlijí).

Brlohy

Krollí brlohy jsou často pospojované dvě až čtyři přirozené jeskyně. Jeskyně upravují jen velmi málo- zabarikádovat vchod. Často zamaskovávají vchod do jeskyně velkým kamenem, nebo hromadou hlíny a špíny. Preferují jeskyně, které mají stalaktity a stalagmity, nebo roztroušené kamene, kterých můžou použit při obraně jeskyně. Taky preferují jeskyně, které mají dva vchody, takže můžu odejít jedním a vrátit se druhým. Krollí brlohy představují pro dobrodruhy velké nebezpečenství, protože se může velmi lehko stát, že je krollové obklíčí a odříznou jejich ústupovou cestu. Druhý vchod do jeskyně je většinou přirozená puklina, nebo šachta a může sloužit jako past na nepozorné dobrodruhy. Past je většinou dřěvěná - kůly se špičkou nebo velké kameny. brloh

Jména

Krollové si obvykle vybírají jména podle toho, jak chtějí působit. Pokud chtějí zapadnout mezi lidi, zvolí lidské jméno. Jestliže potřebují zastrašovat ostatní, vyberou si hrdelní orčí jméno. Krollové vychovaní mezi lidmi mají většinou dané lidské jméno, ale mohou si vybrat jiné, jakmile jsou mimo své domovské město. Mnohým Krollům to bohužel nepálí dost na to, aby své jméno volili dostatečně obezřetně.

Mužská jména:

Denč, Feng, Gell, Henk, Holg, Imš, Kez, Ront, Šurp a Zokk.

Ženská jména:

Baggi, Emen, Engong, Myev, Nýga, Ovak, Ounka, Šauta, Vola a Volen.