Vítej poutníku...

Město duchů

Toto dobrodružství je pro postavy na nižších úrovních a je vhodné pro 4 postavy. Obtížnost dobrodružství může být nastavena změnou síly nepřátel nebo změnou počtu pavoučích sluhů. Dobrodružství se odehrává Celadonském lese, ale je snadno přizpůsobitelné do jakékoliv zalesněné oblasti v již existujícím tažení.

Předmluva

Aniel je elfí vesnička v Celadonském lese. Oblíbené elfí společenství omezovalo kontakt s vnějším světem, ale před několika týdny byl veškerý kontakt s Anielem přerušen úplně. Žádní elfové nebyli vidění v komunitách, které obklopují les a nikdo o nich nic neslyšel. Skupina poslaná vyšetřovat se vrátila s příběhy, které popisovaly nalezení opuštěného Anielu, ale také divné a hrozné věcí, které se tam dějí; šeptající hlasy, sténající zvuky, objekty, které se samy pohybují. Je jasné, že Aniel je strašidelný. Ačkoli se místní bojí vrátit do strašidelné vesnice, cítí, že něco musí udělat. Jestliže je elfí vesnička strašidelná, duše tam musí být položeny k odpočinku a tajemství zničení města musí být vyřešeno. Cokoliv, co postihlo město, by mohlo postihnout i jiné osady, takže nová skupinka musí jít vyšetřovat. Postavy objeví opuštěnou a strašidelnou vesničku. V Anielu je vlastně jeden jediný duch, duch mstivého elfa. Ostatní obyvatelé Anielu jsou obětmi tohoto ducha, který použil kouzlo, kterým je transportoval do astrálních sfér a umístil je tam do okamžiku, než budou zachráněni. Postavy musí najít způsob, jak překonat ducha a jeho oblíbence a vrátit obyvatele Anielu do materiálního světa.

Zapojení postav

Postavy se můžou zapojit do tohoto dobrodružství několika způsoby. Nejjednodušší pro ně by bylo přijmout žádost o pomoc od lidí žijící v oblasti kolem Celadonského lesu. Také by mohly procházet kolem a slyšet příběhy o strašidelné elfské osadě Aniel a uvědomit si, že okolní oblasti by taky mohly být v nebezpečí. Pokud již družina v oblasti dříve dobrodružila, místní lid by ji mohl požádat, aby šla do Anielu a zjistila, co se událo. Postavy by mohly cestovat přes les někam jinam a doklopítat do Anielu. Opuštěná vesnička by nabídla tajemství, které by někteří dobrodruzi byli horliví řešit. Elfí nebo hráčská postava by mohl znát Aniel nebo zde dokonce mít přátele nebo rodinu. Družina by mohla mít v oblasti naplánovanou návštěvu a jenom by objevila, že něco hrozného postihlo vesnici. Jiné postavy by mohly mít přátele, kteří žijí v Anielu a nyní jsou mezi pohřešovanými. Poznámka: Aniel je malá elfí komunita v hlubině lesa. Domy jsou postavené na zemi nebo v korunách stromě v harmonii s životním prostředí. V Anielu je třicet domů rozptýlených v oblasti desítí velkých stromů. Mnoho postav na nejvyšších úrovních v Anielu nedávno kvůli Tangemu zemřelo.

Pozadí

Vesnice Aniel byla domovem elfa, který se jmenoval Tanga a byl studentem tajemných umění. Tanga byl fascinován magickým drahým kamenem nazývaným Almandin, který patřil Kibongemu, největšímu mágovi Anielu a Tangarovu učiteli. Tangova fascinace tajemstvím drahokamu se stala posedlostí, když zjistil, že Almandin byl výhra v dávné bitvě s Vlky. Tanga se nezdravě zajímal o temné elfy již od dob, kdy jako dítě o nich slyšel příběhy. Toužil vlastnit Almandin a přijít na jeho tajemství, ale jeho uživatel Kibonge mu říkával, že Almandin není na hraní a napomínal jej, aby na něj zapomněl. V tajnosti Tanga vyhledal zakázaný rituál a stal se zkaženým. Přešel k uctívání vlčí bohyně Math a ona mu poskytla silné spojence, mizející vlky, kterým mohl přikazovat. Snil o tom, že je velkým a silným mágem, který vládne jiným. Rozhodl se, že klíčem k jeho síle by bylo vlastnit Almandin a tak se jedné noci připlížil do Kibongeho domu a ukradl ho. Bohužel pro Tangu, lovec, který se jmenoval Tarien, si všiml jeho podezřelého chování a sledoval jej. Když Tanga bral do rukou Almandin, Tarien zavolal na probouzejícího se Kibongeho. V následném zápase byl Kibonge pokousán Mizejcím vlkem a otráven, ale Tarien zasáhl Tanga smrtelnou ránou. Svíraje magický drahý kámen ve své pěsti, Navae proklel Tariena. " Můžu být překonán smrtí," řekl, "ale tam, kde jdu já, se všichni brzy připojíte ke mně." Almandin silně zazářil a Tanga zemřel. Tarien se snažil Kibongovi pomoci, ale bylo příliš pozdě, aby zachránil jeho život. Vesničané pohřbili Kibongeho se ctí, zatímco Tangeho tělo bylo spáleno a popel rozptýlen. O tři dny později obyvatelé Anielu po probuzení shledali, že se svět stal šedivý a neživý a oni nejsou schopní se čehokoli dotknout. Ocitli se zachycení v astrálních sfér neschopni se čehokoli dotýkat nebo komunikovat s fyzickým světem. Tanga se vrátil jako duch a využíval své síly a vlčí oblíbence, aby terorizoval lid z vesnice, který nebyl schopný volat o pomoc. Snažili se, když návštěvníci poprvé přišli do Anielu, ale Tanga je vyplašil. Zahájili útok proti duchovi, ale každý v útočicí družině umíral kromě Tariena, který byl špatně zraněn. Tarien přesto zvládal zabít Tangu znovu, ale duch se prostě znovu objevil o několik dní později silný tak jako předtím. Nyní jediná naděje obyvatel Anielu je, že je někdo přijde zachránit.

Střetnutí v divočině

Postavy se mohou, zatímco cestuji přes les k Anielu, střetnout s nebezpečnými zvířaty. Celadonský les je plný divoké zvěře, třebaže elfí lovci normálně drží nebezpečná zvířata bokem od cest. Dosažení Anielu od okraje lesa zabere postavám osm hodin, a je zde šance na střetnutí.

Střetnutí v Anielu

Níže jsou popsány tři možné střetnutí ve vesnici Aniel.

Elfové Anielu

Když postavy dorazí do Anielu, zřejmě najdou vesnici opuštěnou a nenajdou nic, co by svědčilo o tom, co se stalo obyvatelům. Najdou známky po lesní zvěři, která zaútočila na potravinové zásoby elfů, ale jinak nic. Domy a majetky zůstaly neporušeny. Nejsou zde žádná těla ani známky násilí. Nejsou zde žádné stopy, které by svědčili o obývání v několika posledních týdnech. Po opatrném hledání objeví relativně čerstvý hrob na okraji vesnice. To je místo pohřbení mága Kibongeho (pro detaily se mrkni do kapitoly Pozadí). Měl by být mrtvý přinejmenším několik týdnů, ale stále by měl mít na pravé noze známky po kousnutí vlka, které ho zabilo. Obyvatelé Anielu vlastně nikam neodešli. Jsou všude kolem postav, ale pro ně neviditelní a nehmotní. Jestliže postavy mají nějaké prostředky k odhalení astrálních bytostí a použíji je, mohou vidět (a slyšet) elfy kolem nich. Můžou je vnímat i postavy s větší inteligencí. Jakmile si elfové uvědomí, že je jedna nebo více postav může vidět, začnou žvatlat v obecné a elfí, prosit je o pomoc a pokusí se jim říct co se stalo. Zhruba za 15 minut se elfové uklidní a zorganizují se dostatečně k tomu, aby vše jasně vysvětlili. Až se eflové uklidní, Tarien krok za krokem vysvětlí postavám situaci. Řekne jim o událostech z kapitoly Pozadí ze svého hlediska jak nejlépe se svými znalostmi dovede. Také vysvětlí, že si myslí, že Almandin může navrátit elfy do materiálního světa a možná uloží Tangeho odpočinku, ale elfové nejsou schopní toho z astrálních sfér dosáhnout. Drahokam je uložen v zamčené a chráněné skříňce v Kibongeho domu. Tarien (nebo jiný elf) může ukázat směr, kde je a říct jim o pastech střežící ho, ačkoli je nemůže zneškodnit.

Útoky duchů

Krátce poté, co postavy vstoupí do Anielu, Tange je začne obtěžovat strašením duchy a náhlými útoky. Duch použije svou telekinetickou schopnost práskat dveřmi a okny, shazovat předměty, nechat věci lítat ve vzduchu, a dokonce strkat do šplhajících postav, což může způsobit pád z 10 metrů ze stromových domů (zranění 2k6+). Tange také může postavy napadnout pomocí svých vlků, maximálně však jedním současně. Vlk se přesune do astrálu, zaútočí a ustoupí zpět v nejbližší pohybu volné akci. Jestliže postavy nemají prostředky k odhalení éterických bytostí, vlci je vždy překvapí a zastihnou. Jestliže postavy mohou odhalit astrální bytost, boj probíhá normálně, ale nezapomeň, že obyvatelé Anielu se pokusí varovat postavy, pokud si všimnou jednoho z vlků v okolí útoku. Postavy, které mluví s elfy, mohou zjistit, že ve vesnici jsou pod Tangeovou kontrolou celkem tři mizející vlci. Tangeův cíl je, aby zabil všechny postavy kromě jedné, kterou by mohl ovládnout svou zlovolnou schopnosti a pomocí které by znovu dostal Almandin. Ale dříve než se tak stane, bude chtít, aby postavy získaly drahokam proněj, a může se je pokusit přesvědčit, aby to udělaly (podívej se níž).

Tangeho podvod

Jestliže se postavy neskontaktují s obyvateli Anielu a nemají žádné prostředky k vidění astrálních bytostí, Tange použije svou vlastnost a zjeví se jim. Prohlásí, že je jeden z elfů zasažených prokletím zlého mága a je s nimi schopný mluvit jen krátce přes magické kouzlo. Řekne jim, že kouzelný drahokam v Kibongově domě může zachránit elfy, pokud ho postavy získají. Tange ví, že Almandin je v truhlici uzavřené zámkem, ale neví o ohnivé pasti umístěné na něm (ta byla vytvořena až poté co zemřel). Požádá postavy, aby získaly drahokam a než zmizí, řekne jim, aby spěchaly. Tange bude následovat postavy do Kibongeho domu a pokusí se ovládnout postavu, která je nejblíž k Almandinu, jak je popsáno níže.

Almadin

Řešení problému Anielu leží v Galadiiru, kouzelném drahokamu, který Tange chce. Po Kibongeho smrti Anielští elfové přemístili Almandin ve své dřevěné skříňce a použli jeden z Kibongeho svitků k seslání ohnivé pasti na knihu ( síla zranění +10), uzamčené staršími vesnice. Pak umístili skříňku do bytelné truhlice zastavěné do Kibongeho studovny a zapečetili ji tajemným zámkem. Několik elfů včetně Tariena ví kde Almandin je, ale bohužel neví přesně co může udělat, tyto znalosti byly ztraceny s Kibongem a nikdo ještě neměl čas, aby se procházel jeho různými poznámkami a spisy. Kibongův dům je postavený v koruně a kolem kmenu velkého stromu blízko středu Anielu, v rozsahu 20 stop od základny. Kruhové schodiště se vine kolem kmenu stromu nahoru ke skromnému domu. Vnitřek obsahuje spací místnost a kombinaci studijní místnosti s laboratoří, kde Kibonge pracoval. Truhlice uchovávající Almandin se nalézá v druhé místnosti. Kromě drahokamu truhla obsahuje pět svitků s magickými kouzly. Jeden ze svitků umožní postavám komunikovat s obyvateli Anielu, pokud už nemají tuto vlastnost. Tarien má klíče od skříňky s ním, na astrálních pláni, kde je jim na nic. Tange má postavy pod dohledem a následuje je, pokud jdou do Kibongeho domu. Jakmile má jedna postava skříňku, která obsahuje Almandin, Tange se ji pokusí ovládnout svou zlou schopnosít a svým vlkemm zabít zbytek postav. Pak Tange uteče. Jakmile dostane do ruky nějaký elf či Tange zprůsvitní a bude normálně zranitelný. Jednou, až si bude jistý, že se vyhnul nějakému pronásledování, Navae otevře skříňku (tím spustí ohnivou past, o které nevěděl, že tam byla, ale zranění jej pravděpodobně nezneškodní). Použije finální přání drahokamu na transformaci těla postavy na své vlastní a natrvalo si ho přivlastní. Pak opustí Aniel a hráčské postavy zanechá jejich osudu. Almandin: Kámen obyvatel Anielu nazývaný Almandin je krásný tmavý opál v hodnotě 8,000 zl za samotný drahokam. Jeho aktuální hodnota je však daleko větší. Je to starověká památka vyhraná dávno nad Vlky, hlídána obyvateli Anielu a v průběhu let předávána z generace na generaci. Galadiir je kámen tři přání. Jedno přání bylo použito k porážce Vlků. Tange použil druhé ke způsobení svého prokletí a zbylo pouze jedno přání. Postavy ho mohou použit na odvolání účinků prokletí, zachránu obyvatel Anielu a uložení Tangeho ducha ke klidnému odpočinku.

Závěr

Jestliže postavy překonají Tangeho a použijí Almandin k záchraně obyvatel Anielu (nebo z jiného důvodu), získají si vděčnost elfů, kteří nabídnou postavám (nyní již nemagický) Almandin jako odměnu za jejich úsilí a uspořádají na jejich počest oslavu. Jestliže postavy najdou jiný způsob, jak pomoci elfům bez použiti finálního přání Almandinu, obyvatelé Anielu ho nabídnou postavám k použití na jedno přání dle jejich výběru (pod podmínkou, že to přání elfové shledají vhodným). Jestliže Tange zvládne si přivlastnit jednu z postav a použije finální přání galadiiru k ovládnutí ji, postavy mají před sebou větší výzvu. Budou muset najít nějaké jiné prostředky k záchraně obyvatel Anielu, což může znamenat hledání silného kouzelníka nebo magického předmětu. Budou také muset najít Tangeho, aby měly nějakou naději na záchranu svého společníka. Bývalý duch má v plánu hromadit sílu a znalosti předtím, než bude hledal řád Vlk, který slouží Math. Může se v budoucnu stát protivníkem postav.